جلسه آموزش خانواده در روزهای 22 مرداد ماه ویژه اولیاء دانش آموزان پایه های هشتم و نهم و 24 مرداد ویژه اولیاء دانش آموزان پایه هفتم برگزار گردید.

در جلسه 22 مرداد ، گزارشی از فعالیت های انجام شده در سال تحصیلی گذشته و روند آموزشی و تربیتی صالحین در سال تحصیلی 1403-1402 توسط مدیریت دبیرستان جناب آقای رضوانی تشریح و تبیین شد و در آخر هم ، رضایت نامه اردوی تابستانه در روزهای 26 مرداد ویژه پایه هشتم و31 مرداد ویژه پایه نهم به خانواده ها تحویل شد .

در جلسه 24 مرداد ، روند آموزشی و تربیتی صالحین در سال تحصیلی 1403-1402 و برنامه دوره تابستانه اختصاصی پایه هفتم توسط مدیریت دبیرستان جناب آقای رضوانی تشریح و تبیین شد.

سامانه های کارسنج و lms توسط معاونت آموزشی دبیرستان آموزش داده شد و در آخر هم ، رضایت نامه اردوی افتتاحیه در روز 2 شهریور به خانواده ها تحویل شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *